Tjänster

Transporter

Transporter

Vi erbjuder diverse transporter i tankbil, liftdumper och lastväxlare.

Cistern- och tankrengöring

Vi erbjuder cistern- och tankrengöring med transport av restavfall.

Oljeavskiljare

Vi erbjuder besiktning och tömning av oljeavskiljare med ackrediterad besiktningsman.

Slamsugning

Vi erbjuder brunntryckning och slamsugning med transport.

Avfallstransport

Vi erbjuder transport av industriavfall, farligt avfall och styckegods i hela Sverige och Norden.

Bokningsförfrågan