Om företaget

Arboga Miljötransport AB

Det är med stolthet vi ser tillbaka på Arboga Miljötransports 34 år i branschen. Vi har kämpat på, det har inte alltid varit lätt, men vi har lyckats skapa något riktigt bra inom vårt område.

Företaget startades 1977 av Seppo Kuusenaho och drevs under namnet Arboga Slamsug som enskild firma.

År 1987 ombildades företaget till Arboga Slamsug AB och 1996 ändrades namnet till Arboga Miljötransport AB. Verksamheten fick därmed en mer industriell inriktning och kan idag i huvudsak delas in i två huvudområden:

  • Tank och containertransporter av farligt avfall åt industrin, både lokalt och fjärrtransporter.
  • Saneringsarbeten åt industrier, kommuner och privatpersoner.

 

Idag står vi stadigt som ett komplett åkeriföretag med centralt läge i mellersta Sverige. Vi har skapat vår nisch på marknaden genom att målmedvetet satsa på kundnöjdhet och genom att vara en komplett partner som står för helhetslösningar. Med våra 8 tankbilar och vår breda erfarenhet har vi en stor förståelse och kunskap om åkeribranschen, där vårt motto är att alltid kunna svara ”Vi löser det.” Framförallt handlar det om att alltid sätta kunden i fokus och lösa ett uppdrag hur omöjligt det än till en början ser ut att vara.

Vårt företagskoncept skulle inte vara möjligt utan våra fantastiska medarbetare; ett härligt gäng som alltid ger lite extra och ser till att hitta en lösning. Vi ser inga problem – bara möjligheter!

Läs mer om våra medarbetare här.

Bokningsförfrågan