Hållbar utveckling

Hållbar utveckling består av tre delar

Ekonomisk hållbarhet

Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Ekologisk hållbarhet

Handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa.

Social hållbarhet

Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Bokningsförfrågan