Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling består av tre delar; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.    

Ekonomisk hållbarhet: Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.  

Ekologisk hållbarhet: Handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa.  

Social hållbarhet: Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
amtransport_logo.png
Telefon: 0589-166 90
Box 73, 732 32 Arboga
Tegelvretsvägen 11, 732 32 Arboga
Image
Copyright © 2023 Arboga Miljötransport AB
En webbplats från Weblicious