Certifierade enligt AFS 2001:1

 Vi uppfyller arbetsmiljöverkets AFS 2001:1 krav på systematiskt miljöarbete (SAM) och är certifierade av Sveriges Åkeriföretag. En god och säker arbetsmiljö är en viktigt för oss - och vi arbetar kontinuerligt för en hållbar miljö för alla!

 arbetsmiljo

Kontakta oss

Arboga Miljötransport AB

Telefon: 0589-166 90

Fax: 0589-166 91

Email: info@amtransport.se