Nyheter

Logotyp

Logotypen är framtagen för att tydligt visa Arboga Miljötransport:s kärnvärden. En kretsloppssymbol i medsols riktning symboliserar det företaget arbetar för; en för samhället hållbar miljö. Inriktningen av arbetet för en hållbar miljö förstärks ytterligare med de gröna bladen som svävar i kretsloppssymbolen. Förkortningen av företagsnamnet "AM Transport" har valts med tanke på att företaget verkar på en allt större marknad. Logotypens enkelhet och tydlighet ska bidra till att skapa ett varumärke som ska kännas igen av allt fler på marknaden utifrån de beröringspunkter som företaget skapar.

 

Certifierade enligt AFS 2001:1

 Vi uppfyller arbetsmiljöverkets AFS 2001:1 krav på systematiskt miljöarbete (SAM) och är certifierade av Sveriges Åkeriföretag. En god och säker arbetsmiljö är en viktigt för oss - och vi arbetar kontinuerligt för en hållbar miljö för alla!

 arbetsmiljo

Kontakta oss

Arboga Miljötransport AB

Telefon: 0589-166 90

Fax: 0589-166 91

Email: info@amtransport.se